LAGARDE: TAR MÄNNISKORS ORO FÖR INFLATION PÅ ALLVAR

2022-01-14 14:38:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ECB räknar med att inflationens drivkrafter kommer att dämpas under loppet av 2022. Men vi förstår att stigande priser är en orosfaktor för många människor, och vi tar den oron på allvar.

Det sade ECB-chefen Christine Lagarde på fredagen, enligt ett förskrivet anförande.

"Så låt mig upprepa att vårt åtagande om prisstabilitet fortsatt är orubbligt. Vi kommer att vidta varje åtgärd som behövs för att säkra att vi levererar på vårt inflationsmål på 2 procent på medellång sikt", sade hon.

Lagarde tillade att det var därför ECB, vid föregående rådsmöte, rekalibrerade policyhållningen för att öppna för en stegvis reduktion i takten på nettotillgångsköpen, från runt 80 miljarder euro per månad till 20 miljarder euro per månad under loppet av 2022. ECB säkrade då också att den har flexibilitet att svara på olika omständigheter.

"Samtidigt drog vi slutsatsen att monetär ackommodation fortsatt behövdes för att inflationen ska stabiliseras vid 2 procent på medellång sikt.Direkt-SE