ECB ECB-chefen Christine Lagarde skriver i ett blogginlägg på centralbankens webbplats att hon räknar med att nettotillgångsköpen, APP, kan avslutas "mycket tidigt" under tredje kvartalet. Det skulle i sin tur tillåta en räntehöjning vid juli-mötet. "Baserat på nuvarande utsikter kommer vi troligen vara i en position för att göra exit från negativa räntor till slutet av tredje kvartalet", skriver hon.

Lagarde skriver vidare att nästa steg för normaliseringen av penningpolitiken behöver guidas av utvecklingen för inflationsutsikterna på medellång sikt.

”Om vi ser att inflationen stabiliserar sig vid 2 procent på medellång sikt kommer en progressiv ytterligare normalisering av räntan mot neutral nivå vara lämpligt. Men takten och den generella omfattningen av justeringen kan inte bestämmas ex ante”, skriver ECB-chefen.

Hon tillägger att om ekonomin i euroområdet skulle överhettas på grund av en positiv efterfrågechock så skulle det vara lämpligt att höja policyräntan sekventiellt över neutral nivå. Detta för att säkra att efterfrågan faller tillbaka i linje med utbudet och att inflationstrycket sjunker tillbaka.

Nuvarande situation kompliceras dock av närvaron av negativa utbudschocker, något som innebär osäkerhet om hur snabbt det nuvarande pristrycket kommer att avta, och om huruvida inflationsförväntningarna kommer att förbli förankrade.

”I ett sådant läge finns argument för gradualism, optionalitet och flexibilitet i justeringen av penningpolitiken”, skriver Christine Lagarde.

Hon tillägger att ”gradualism” är en klok strategi vid osäkerhet, detta eftersom den neutrala räntan inte kan observeras och beror på flera faktorer.

”Det betyder att det är klokt att gå steg för steg, observera effekterna på ekonomin och inflationsutsikterna i takt med att räntan stiger”, skriver ECB-chefen.

”Optionalitet” är enligt Lagarde viktigt eftersom det tillåter ECB att om-optimera policybanan efter hand, i synnerhet eftersom viktiga faktorer som underbygger banan bara blir tydligare med tid.

”Flexibilitet” hjälper vidare ECB att säkra en smidig och jämn transmission av penningpolitiken i euroområdet när normaliseringen fortsätter.

Christine Lagarde skriver att det därför är för tidigt att i nuläget diskutera hur ECB:s policy med balansräkningen kommer att interagera med normaliseringen av räntan.

”För närvarande kommer vår policyränta agera som marginalverktyget för att justera policyhållningen”, skriver hon.