ECB De ekonomiska beslutsfattarna har kämpat hårt och svarat väl på pandemins ekonomiska effekter och har nu landat i en situation som visserligen ännu kräver uppmärksamhet. Men nu förefaller det som att beslutsfattarna nästan måste vara "kirurgiska". Det sade ECB-chefen Christine Lagarde i ett samtal med Klaus Schwab, grundare och ordförande för World Economic Forum, som publicerats på ECB:s webbplats.

”Det är inte längre en fråga om massiva stödåtgärder, det kommer att bli en fråga om fokuserat, riktat stöd till de sektorer som har drabbats hårt”, sade hon.

Lagarde konstaterade att beslutfattarna har lärt sig av tidigare misstag och insåg man nu behövde agera stort och snabbt. Samtidigt har ekonomin gynnats av globalisering och att vaccin togs fram mycket snabbt.

”Vi är på väg ur denna pandemi, med ekonomier som har stabiliserats, med, på ett sätt, lite uthålliga störningar. När du ser på arbetslöshetsnivåerna i utvecklade ekonomier kvarstår inte mycket skador från pandemin. Om de ser på nivåerna för BNP, storleken på våra ekonomier, kommer vi vara tillbaka där vi var före pandemin i slutet av året”, sade hon.