Inflation Även om det är osäkert när inflationen kommer att lätta, så känner sig ECB fortsatt trygga med att den kommer att lätta. Det sade ECB-chefen Christine Lagarde på fredagen, enligt ett förskrivet anförande.

Hon upprepade att inflationsuppgången har tre komponenter, i form av högre energipriser, ökade efterfrågan när ekonomin öppnar efter pandemirelaterade restriktioner och ”mekaniska” faktorer som den tyska momssänkningen.

ECB däremot inga förutsättningar för att den högre inflationstakten ska bli självförstärkande över målet.

För detta krävs att efterfrågan permanent överstiger utbudet med efterföljande inverkan på löner och priser, vilket är en dynamik som inte ECB ser framför sig.

ECB tror också att de tillfälliga störningarna i leveranskedjorna kommer att lätta framöver. Det finns inga breda tecken på ”mismatch” på arbetsmarknaden och energipriserna väntas stabiliseras framöver.

”Priserna förblir dock volatila och det finns en viss osäkerhet om de långsiktiga utsikterna: om det sker ett globalt skifte bort från utsläppsintensiv energi som kan leda till uthållig efterfrågan på gas och övergångsbränsle, vilket ger fler perioder av prisvolatilitet”, sade hon.

Hon sade att de bör se igenom tillfälliga chocker och fokusera på inflationen på medellång sikt.

”Att strama åt för tidigt skulle bara förvärra ett tryck på hushållens inkomster. Det skulle heller inte hantera orsaken till inflationsuppgången, eftersom energipriserna sätts globalt och flaskhalsar inte kan tas bort av ECB:s policy”, sade hon.

Hon upprepade att villkoren för en räntehöjning knappast kommer att vara uppfyllda nästa år, men att om de har tålamod så kommer de att vara uppfyllda så småningom.