Inflationen Inflationen i euroområdet är oönskat hög och väntas förbli så en tid. Detta är en stor utmaning för vår penningpolitik. Det sade ECB-chefen Christine Lagarde i ett tal vid ECB:s konferens i Sintra, Portugal, på tisdagen.

Lagarde sade att ECB kommer att fortsätta utefter sin normaliseringsbana – ”och vi kommer att gå så långt som är nödvändigt för att försäkra att inflationen stabiliseras vid vårt 2-procentmål på medellång sikt”.

Lagarde noterade att euroområdet skiljer sig från vissa andra stora ekonomiska områden av två huvudsakliga skäl och vägen mot normalisering måste därför hanteras därefter.

”För det första drivs inflationen i euroområdet i dag av en komplex blandning av faktorer som delvis återspeglar våra ekonomiska strukturer och strategiska beroenden. Det skapar osäkerhet om hur snabbt inflationen återgår till vårt medelfristiga mål”, sade hon.

”Agera bestämt mot inflationen”

ECB måste agera gradvis om det finns osäkerhet kring utsikterna, men med alternativet att agera bestämt på varje försämring av inflationen på medellång sikt, ”speciellt om det finns tecken på att inflationsförväntningarna håller på att kopplas loss”.

För det andra har eurozonen, enligt Lagarde, en unik institutionell konstruktion, byggd runt 19 ännu inte fullt integrerade nationella finansmarknader och 19 nationella finanspolicys, med begränsad samordning.

”Detta innebär en risk för att vår penningpolitiska hållning sprids ojämnt över unionen”, sade Lagarde.

”Och det är därför vi hela tiden har betonat att flexibilitet är en integrerad del av processen att normalisera vår penningpolitik. Det är viktigt att tillåta oss att leverera den nödvändiga politiska hållningen och skydda prisstabiliteten i en miljö där inflationen är för hög”, sade hon.

”Förmågan riskerar hämmas”

Om spreadar i vissa länder reagerar på ett snabbt och oordnat sätt på en underliggande förändring av riskfria räntor, utöver vad som skulle vara motiverat av ekonomiska fundamentala faktorer, hämmas vår förmåga att genomföra en gemensam penningpolitik.

I en sådan situation kan en förändring av policyinställningen följas av ett asymmetriskt svar av finansieringsförhållandena, oavsett kreditrisk för enskilda låntagare, enligt ECB-chefen.

”Under sådana förhållanden – när vi har vad vi beskriver som omotiverad fragmentering – är att bevara policytransmission en förutsättning för att få tillbaka inflationen till vårt mål”, tillade hon.

För att uppnå detta är det viktigt att ECB försäkrar att denna omprissättning inte är överdriven och störd genom att marknadsdynamiken destabiliseras, och leder till en fragmentering av vår ursprungliga policyimpuls.

”Räntorna höjs så mycket som är nödvändigt”

När det gäller fragmenteringsverktyget sade hon att det måste vara effektivt, samtidigt som det är proportionerligt och innehåller tillräckliga garantier för att bevara medlemsstaternas drivkraft mot en sund finanspolitik.

”Genom att bevara policytransmissionen i hela euroområdet kommer räntorna att höjas så mycket som är nödvändigt. I den meningen finns det ingen avvägning mellan att lansera detta nya verktyg och att inta den nödvändiga politiska hållningen för att stabilisera inflationen på vårt mål. Faktum är att det ena möjliggör det andra”, sade Christine Lagarde.