Energikrisen Volatiliteten i energipriserna kan fortsätta under en längre tid än de nuvarande covidrelaterade utbudsproblemen i den globala ekonomin. Det sade ECB-chefen Christine Lagarde i en intervju med CNBC på fredagen.

Euroområdet har, liksom många andra regioner, påverkats av störningar i leverantörskedjorna i spåren på pandemin och restriktionerna. Den tyska fordonsindustrin är en av de sektorer som drabbats särskilt hårt.

Men enligt Lagarde kan de kraftigt stigande energipriserna, och dess effekter på inflationen, bli en mer långvarig påfrestning för euroområdet.

”Saker och ting kommer att falla på plats när nya utbudskällor identifieras”, sade Christine Lagarde och tillade att den nuvarande miljön är en ”anpassningsperiod”.

”Energi kommer bli en fråga som blir kvar hos oss under en längre period. Eftersom vi övergår, också, från fossildrivna energikällor… vi strävar efter att bli mycket mindre (beroende) av fossila källor”, fortsatte hon.

Brist på naturgas pressar för närvarande upp energipriserna i Europa. Vissa regeringar, som i Spanien, Grekland och Frankrike, har börjat intervenera för att mildra en del av de ökade kostnaderna för medborgarna.

Det råder stor osäkerhet om hur länge detta uppåttryck på energipriserna kommer att bestå och vad det i slutänden kommer att innebära för inflationen i euroområdet.

Vissa branschexperter menar att den senaste tidens prisökningar, främst på naturgas, har förvärrats av EU:s nya klimatpolitik. Enligt EU:s klimatbas, Franz Timmermans, förklarar dock höjda priser på utsläppsrätter endast omkring en femtedel av prisökningarna. ”Övriga delar handlar helt enkelt om brist på marknaden”.

På en fråga om klimatmålen och övergången till förnybara energikällor, och vad det kan betyda för inflationen i euroområdet, svarade Christine Lagarde: ”Vi börjar nu se vissa studier och akademiker som har börjat titta på det, och juryn är fortfarande ute”.

”Min magkänsla efter att ha läst lite av detta är att det troligen kommer att trycka upp priserna under en kort period och att det troligen senare kommer att ha en viss deflationistisk effekt”, sade hon.

ECB-chefen påpekade samtidigt att banken har reviderat upp flera delar i prognoserna under de senaste tre kvartalen. Tillväxten, inflationen och sysselsättningen har ökat snabbare än väntat vilket tyder på att euroområdets ekonomier svarar på stimulanserna.

”Men det skapar förstås friktioner. Dessa flaskhalsar, dessa leverantörskedjor som har drabbats av störningar på grund av pandemin och där det tar tid att återstarta maskinerna”, sade hon.

Beträffande ECB:s höjda inflationsprognoser konstaterade dock Christine Lagarde att det till stor del handlar om energipriserna.

”Om du blickar ett år tillbaka var (energi)priserna i botten. De har förstås rört sig uppåt och skillnaden förklarar mycket av den inflation som människor tyvärr nu upplever. Det samma gäller momseffekten”, sade hon, och refererade till den momssänkning som Tyskland införde i fjol men som nu har återställts.

ECB-chefen ville inte dra några paralleller mellan ECB:s policy och Federal Reserve, som i veckan flaggade för att tillgångsköpen sannolikt kommer att trappas ner inom några månader.

”Jag vet inte. Jag vet inte eftersom vi opererar med olika program”, sade hon.