Evergrande Svenska storbanker och institutioner har liten eller ingen exponering mot det krisande kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Det uppger Svenska Dagbladet.

Det kinesiska bolaget har lån på motsvarande cirka 2.600 miljarder kronor, ett faktum som fått vissa bedömare att göra jämförelser med fallet för den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 2008.

För svensk del ser det dock inte särskilt hotfullt ut, åtminstone inte vad avser direkt exponering. Nordea, SEB, Handelsbanken, Skandia, AMF och AP-fonderna har nästan ingen exponering mot Evergrande – det enda är vissa av dessa aktörers fondbolag, som äger Evergrandeaktier för i sammanhanget små belopp. Dock har Swedbank valt att inte svara på tidningens frågor om eventuella enskilda engagemang.

Inte heller svenska småsparare tycks ha någon större exponering mot Evergrande enligt Avanza och Nordnet, då handel i enskilda kinesiska aktier hos nätmäklarna uppges vara relativt sällsynt.