Fonder Schweiziska UBS köper den krisdrabbade rivalen Credit Suisse till en stor rabatt. Svenska fondsparare kommer dock inte att drabbas särskilt hårt av affären, visar ägarstatistik som Morningstar tagit fram.

Under söndagskvällen enades den schweiziska storbanken UBS och krisdrabbade Credit Suisse om ett övertagande efter intensiva förhandlingar. Det handlar om en räddningsoperation där UBS köper den konkurrerande banken för motsvarande 3 miljarder schweizerfranc, eller 34 miljarder kronor eller 0,76 schweizerfranc per aktie, i UBS-aktier.

Trots det motsvarar köpesumman mindre än hälften av Credit Suisse börsvärde vid fredagens börsstängning och aktien faller 60 procent på måndagsförmiddagen. 

För svenska fondsparare kommer dock affären inte att bli särskilt kännbar, visar ägarstatistik som analysföretaget Morningstar tagit fram. Ägarstatistiken gäller per den sista februari eller januari. 

Det är framför allt indexfonder som har exponering mot Credit Suisse på den nordiska sparmarknaden, enligt sammanställningen. 

I fonden där banken väger tyngst, Storebrand Europa, utgör innehavet blygsamma 0,14 procent av den totala portföljen. Tätt bakom följer Handelsbanken Europa Index Criteria, endast 0,11 procent av fondkapitalet har placerats i banken.

Bland övriga fonder på listan uppgår Credit Suisses portföljvikt till några eller ett par promille. 

Tabell: De tio nordiska fonderna med störst exponering mot Credit Suisse. Källa: Morningstar

Fond Portföljvikt (procent) Gäller per datum
Storebrand Europa 0,14% 28 februari
Handelsbanken Europa Index Criteria 0,11% 28 februari
Länsförsäkringar Europa Index 0,09% 28 februari
Länsförsäkringar Global KlimatIndex 0,05% 28 februari
Skandia Europa Exponering 0,04% 28 februari
Öhman Marknad Global 0,03% 28 februari
Swedbank Robur Access Europa 0,03% 28 februari
Danske Invest Global Index 0,02% 31 januari
ZIL SPP Aktiefond Glbl SEK 0,02% 28 februari
Swedbank Robur Access Global 0,02% 28 februari