L E Lundbergföretagen AB (publ): Publicering av Lundbergs års- och hållbarhetsredovisning 2021

2022-03-02 09:00:00

Årsredovisningen kan även beställas på webbsidan under "Investerare" eller via information@lundbergs.se.

Stockholm den 2 mars 2022
L E Lundbergföretagen AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Lars Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, 011 - 21 65 00.

 

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades, genom CFO Lars Johanssons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022 klockan 09.00.
 

Cision