Rapport Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar en ökad omsättning samtidigt som resultatet efter skatt också ökade en smula. 

Scandi Standard redovisar ett justerat rörelseresultat på 147 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (125).

Det framgår av delårsrapporten.

Inklusive jämförelsestörande poster om -31 miljoner kronor (0) uppgick rörelseresultatet till 116 miljoner kronor (125).

Resultatet efter skatt blev 78 miljoner kronor (72). Resultatet per aktie uppgick till 1:21 kronor (1:12).

Nettoomsättningen uppgick till 2.621 miljoner kronor (2.541), vilket motsvarar en ökning med 3 procent.

Spår bättre resultat fjärde kvartalet

Scandi Standard räknar med att fortsätta leverera ett förbättrat justerat rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal föregående år.

Det skriver bolagets vd Leif Bergvall Hansen i rapporten för det tredje kvartalet.

Under det tredje kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med 3 procent jämfört med samma kvartal föregående år, motsvarande sju procent i konstant valuta, och justerat rörelseresultat ökade med 17 procent till 147 miljoner kronor.

”Det är tillfredsställande att rapportera att vi har återgått till en stark ökning av nettoomsättningen i det tredje kvartalet trots minskad efterfrågan inom Restaurang och Storhushåll relaterad till covid-19 pandemin. Den starka efterfrågan inom Dagligvaruhandeln har mer än kompenserat för den minskade efterfrågan från våra kunder inom Restaurang och Storhushåll”, skriver Leif Bergvall Hansen.