Kvittningsemissionen till Empir Group AB i ESSNSS AB har genomförts

2023-03-21 08:45:00

21 mars 2023

Empir Group AB ("Empir Group") offentliggjorde den 13 mars 2023 att Empir Group och övriga aktieägare i dotterbolaget ESSNSS AB ("ESSNSS") kommit överens om att ESSNSS skulle genomföra en riktad kvittningsemission om 468 aktier till Empir Group till en teckningskurs om 25 000 kronor per aktie, varvid betalning skulle erläggas genom kvittning av skuldebrev ("Kvittningsemissionen"). Kvittningsemissionen har genomförts per idag, den 21 mars 2023.

Efter genomförandet av Kvittningsemissionen äger Empir Group 1 733 aktier i ESSNSS, vilket motsvarar cirka 70,22 procent av det totala antalet aktier och röster i ESSNSS.

ESSNSS äger samtliga aktier i mySafety Group AB ("mySafety"). mySafety grundades 1999 och har idag cirka 80 anställda i Norden. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige genom dotterbolaget mySafety Försäkringar AB, men mySafety har även en betydande närvaro i Finland, ett fotfäste i Norge samt verksamhetstillstånd i Danmark. Genom partners och egna kanaler riktar sig bolaget huvudsakligen mot tre målmarknader inom B2C; Person, Hem och Fordon, samt små- och medelstora företag inom B2B.

"Det är tillfredsställande att konstatera att ett ägande på över 70% i mySafety nu är på plats. Vi inledde året med att förvärva hälften av mySafety, och har därifrån nu tydligt visat att vi har kapacitet att uppfylla vår långsiktiga strategi i ett högt tempo. Ett tempo som också kommer att prägla våra framtida ambitioner", säger Marcus Pettersson, VD Empir Group

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör 0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023 kl. 08.45 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information - se www.empir.se.

Cision