Fonder Kvinnliga fondförvaltare presterar bättre än manliga. Det visar en färsk rapport från investmentbanken Goldman Sachs.  

Ska du välja en fond med bra avkastning? Välj i så fall en som förvaltas av kvinnor. Det framgår tydligt när investmentbanken Godman Sachs jämfört utvecklingen för aktivt förvaltade USA-fonder med fokus på storföretag.

Fonder med enbart kvinnliga förvaltare har bäst avkastning. Både på kort och lång sikt. 

På ett år ökade de ”kvinnliga” snittfonderna med 19,9 procent medan fonder som bara förvaltades av män gick upp med 16 procent.

På tre och fem års sikt har fonderna med kvinnliga förvaltare haft en genomsnittliga avkastning per år på 15 respektive 14,7 procent. Motsvarande siffror för fonder. med bara manliga förvaltare är 12,1 respektive 13,4 procent.

I rapporten har Goldman Sachs även tagit upp det faktum att företag med större andel kvinnliga ledare och representanter i styrelsen har uppnått bättre resultat.

I snitt 72 procent i avkastning mot 47 procent i avkastning där det inte var kvinnor i ledningen.

Goldman Sachs samarbetspartner, Max Matthiessen, kommer att använda sig av rapportens resultet i sina investeringar.

–Vi har samarbetat med Goldman Sachs sedan i april och väljer fonder med hjälp av deras analyser och rapporter, säger Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, som har ungefär 150 000 kunder i Sverige.

Så nu blir det fonder med bara kvinnliga förvaltare?

–Nej, det är inte enbart det som avgör. Vi tittar ju på en rad andra faktorer, hållbarhet bland annat, säger Jon Arnell.

Så lyckas förvaltarteamen

  1 år, procent 3 år, procent 5 år, procent
Enbart kvinnliga förvaltare 19,9 15 14,7
Enbart manliga förvaltare 16 12,1 13,4
Minst en kvinnlig förvaltare 15,9 12,4 13,2
Mer än 33 procent kvinnliga förvaltare 19,3 13,4 14,4

Källa: Goldman Sachs.