Rapport Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar en brakförlust på grund av extraordinära kostnader. Aktien faller runt 20 procent på börsen.

Anoto redovisar ett resultat efter skatt på -117 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-13).

Nettoomsättningen uppgick till 27 miljoner kronor (26).

Rörelseresultatet blev -122 miljoner kronor (-16).

Under kvartalet tog bolaget extraordinära kostnader om 107 miljoner kronor för att ”rensa i balansräkningen”. I detta ingår en nedskrivning av lager om 23 miljoner, balanserade utgifter om 53 miljoner, goodwill om 19 miljoner och övriga avskrivningar avseende immateriella tillgångar om 9 miljoner kronor.