Aktier Småbolagsfonder har varit stora på vinnare på marknadens nyfunna riskaptit. Om inflationen dämpas och ränteoron avtar står de mindre bolagen redo i startblocken för fortsatta uppgångar, bedömer Cliens förvaltare Carl Sundblad.

Börsens småbolag har blivit hårt drabbade i kursraset på aktiemarknaden. Carnegies totalavkastningsindex över småbolagen har fallit drygt 30 procent sedan årskiftet medan Stockholmsbörsen tappat omkring 22 procent, inklusive utdelningar.

– Den här nedgången har präglats av en oro för inflationen och framförallt räntorna i förlängningen och de påverkar ju främst fastighetsbolag och tillväxtbolag som ofta har lite högre värdering, uppger Cliens förvaltare Carl Sundblad i ett mejlsvar på Privata Affärers frågor. 

Under senare delen av hösten har riskaptiten återvänt på marknaden och gett en viss återhämtning på börsen. Flera småbolagsfonder tar i sin tur plats på listan över den senaste månadens största vinnare. Carl Sundblads fond, ”Cliens Småbolag”, har exempelvis rusat nära 15 procent under perioden. 

Förvaltaren tror att den främsta drivkraften bakom uppgången har varit marknadens uppfattning om att den ”värsta” fasen av ränteuppgången snart är förbi. 

– Nu ser det ju ut som att vi snart har det värsta bakom oss i form av räntehöjningar och det börjar till och med spekuleras om eventuella sänkningar nästa år, skriver han, och fortsätter:

– Skulle det visa sig att inflationen nu ganska snabbt kommer ner kommer vi förmodligen bli mindre bekymrade över räntenivåerna och i ett sånt scenario bör småbolagen komma ganska väl ut.

Starka kvartalssiffror under höstens rapportsäsong har också bidragit till kursrallyt, fortsätter Carl Sundblad.

Är du förvånad över storleken på kursuppgången i småbolagen eller hade du väntat dig mer?
– Det är svårt att ha någon uppfattning om den kortsiktiga utvecklingen men väldigt många fina och lönsamma småbolag var ner mellan 40-60 procent under året och många var ner ännu mer än så. Det är en ganska rejäl nedgång och då finns det ofta bra bränsle vid en studs.

På frågan om vilka innehav i fonden som haft störst inverkan på kurslyftet i fonden svarar han Addnode, Lagercrantz och Beijer Ref.

– Alla tre är förvärvande tillväxtbolag och dessa har utvecklats starkt sedan marknaden blev lite mindre bekymrad över inflationen i samband med den senaste mätningen, skriver Carl Sundblad och syftar på det oväntat låga inflationsutfallet för oktober i USA. 

Tabell: Den senaste månadens bästa småbolagsfonder. Källa: Morningstar

Fond 1 månad (%) i år (%)
SEB Micro Cap C SEK – Lux 14,7 −34,6
Cliens Småbolag B 14,6 −25,4
Spiltan Aktiefond Småland 14 −23,6
SEB Sverigefond Småbolag 13,4 −28,2
Spiltan Småbolagsfond 13,2 −40,2
LMM – Kavaljer Quality Focus I SEK 13,1 −19
AMF Aktiefond Småbolag 13 −34,5
Nordea Småbolagsfond Sverige 12,6 −26,4
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK 12,3 −29,6
Lannebo Småbolag 12,2 −29,5