Notering Det norska företaget Hudya, som säljer flera olika vardagstjänsteavtal via en och samma app, backade 60 procent i fredagens premiär på handelsplattformen Nasdaq First North i Stockholm.

Avslut gjordes under de första 20 handelsminuterna i intervallet 5:15-9:90 kronor, vilket innebar nedgångar på 28-63 procent.

Teckningskursen på 13:75 kronor per aktie i nyemissionen värderade Hudya till 401 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Nyemissionen på 70 miljoner kronor inför noteringen tecknades bara till cirka 18 procent av allmänheten medan emissionsgaranterna fick teckna återstående cirka 83 procent.

Omkring 740 investerare tecknade och tilldelades aktier i erbjudandet, vilket innebär att antalet aktieägare i Hudya överstiger 6.000.

Hudya ska dra nytta av ett ändrat kundbeteende som premierar enkelhet och låga kostnader, sade vd Børge Leknes i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt nyligen.

Hudya tillhandahåller en plattform för att underlätta för konsumenter samt små och medelstora företag att jämföra och teckna tjänsteavtal. Bolaget siktar på de skandinaviska länderna.

”Vi har sett att det finns möjlighet att på ett enklare sätt tillhandahålla tjänster inom el, telekom, bank och försäkringar. Man kan man få allt samlat i en app där man kan köpa de olika tjänsterna till ett schysst pris och med bra service”, sade Børge Leknes.

Det är tuff konkurrens på sökmotorer om man söker efter de olika tjänster ni erbjuder. Hur når ni ut till kunder?

”Ja, det är stor konkurrens och det finns etablerade leverantörer i varje marknad, men det är få aktörer som samlar allt på en plats och även erbjuder en kundrelation. Det finns en del marknadsplatser där man har kundtransaktioner, men vi önskar även ha en relation till våra kunder”.

Värdesätter kunder att ha samma leverantör av olika tjänster snarare än att försöka hitta sin favoritleverantör inom varje fält?

”Ja. Det har skett mycket kring hur folk konsumerar exempelvis tv och musik. Man köper alltmer online och lite mer i paket. Vi har fått mycket bra betyg från våra kunder och det bidrar också till vår kundtillväxt”, sade Hudya-chefen.