Aktie Den riktade nyemissionen som Urb-it genomförde den 27 september inbringade 23,3 miljoner kronor vilket inte antas vara tillräckligt för att säkra bolagets förutsättningar. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

”Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet”, skriver bolaget.

Urb-it:s styrelse utvärderar andra finansieringslösningar i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten i enlighet med fastlagd strategi.

I pressmeddelandet flaggar Urb-it även för att den senaste tidens volatilitet i bolagets aktie huvudsakligen är en effekt av en ”nyligen genomförd tvångsförsäljning av en del av Lage Jonasons, styrelseordförande i Urb-it, innehav i bolaget”.

Enligt Holdings insynstatistik har Lage Jonason under onsdagen sålt aktier för drygt 4 miljoner kronor.

Aktien som var ned över 60 procent föll ytterligare efter pressmeddelandet och var ned över 80 procent strax efter 14:30-tiden på onsdagen.