Aktier Efter flitiga diskussioner på olika webbforum rusade aktier som Gamestop och AMC hundratals procent förra året. Men den pågående kurskollapsen i så kallade "meme"-aktier kan vara spiken i kistan för den spekulativa handelstrenden, rapporterar CNN Business. 

Spelåterförsäljaren Gamestop, biografkedjan AMC och detaljhandelsbolaget Bed Bath & Beyond är några exempel på så kallade ”meme”-aktier som rusat på börsen efter diskussioner på olika webbforum. 

Den spekulativa handelstrenden tog fart under förra året och började med Gamestop. Aktien avslutade 2021 med en kursuppgång på drygt 685 procent. 

Men när det allmänna börshumöret surnat till har ”meme”-aktierna tagit ordentligt med stryk. I fallet Gamestop uppgår kursraset till 35 procent i år medan AMC och Bed Bath & Beyond kollapsat med 55 respektive 77 procent. 

CNN Business rapporterar att de brutala kursfallen kan vara spiken i kistan för den spekulativa handelstrenden. Bland annat poängterar det amerikanska mediehuset att uppsvinget för daytrading under pandemin har avtagit efter att restriktionerna hävts. Det har varit småsparare som stått för merparten av handeln i de så kallade ”meme”-aktierna. 

En annan faktor kan vara en ökad medvetenhet om den svaga finansiella situation som många av dessa bolag befinner sig i. När räntorna skjutit i höjden i år har också marknaden i stort börjat fokusera mer på lönsamhet och starka balansräkningar i valet av aktier, rapporterar CNN Business.