Kursfall för Sectra trots vinstökning

Publicerad 2007-11-21 09:13

Sectra redovisar ett resultat efter finansnetto på 81,7 miljoner kronor (27,6) för det brutna räkenskapsåret 2004/2005. Aktien faller dock stort eftersom vinstökningen är mindre än väntat.

Det innebär en vinstmarginal på 17,9 procent (5,6).

Nettoresultatet var 54,2 miljoner kronor (21,0), motsvarande 1:49 kronor per aktie (0:63) efter utspädning.

Orderingången under perioden uppgick till 570 miljoner kronor (375).

Nettoomsättningen sjönk till 456 miljoner kronor (495).

Sectra upprepar bedömningen att bolaget kommer att fortsätta expandera med god lönsamhet.

Styrelsen föreslår utdelning med 0:50 kronor per aktie (0:50). Bolagsstämma kommer att hållas den 28 juni.

(Direkt)