Goldman Sachs: Kryptovalutor kan bli värdelösa

Publicerad 2018-02-07 10:50

Valutor Den senaste tidens kraftiga nedgångar för kryptovalutor kan bli värre spår Goldman Sachs i en rapport. Hittills i år har ett värde för över 500 miljarder dollar raserats. Dock avancerade bitcoinkursen 11 procent under onsdagsförmiddagen.

Existerande kryptovalutor kommer inte att finnas kvar i sin nuvarande form. Avsaknad av reellt värde gör att valutorna som inte överlever sannolikt kommer att handlas ned mot noll. På sikt kommer de att bytas ut mot framtida konkurrenter menar Goldman Sachs.

Det som talar för att de existerande digitala valutorna inte kommer att överleva är den långa transaktionstiden, säkerhetsaspekten och de höga underhållskostnaderna.

Någon fördel av att vara först ser inte investmentbanken utan jämför med hur det såg ut i samband med när internetbolagen växte fram vid millennieskiftet. Flertalet av dessa som exempelvis vissa searchmaskiner finns nu inte kvar.

Mer positivt ses på den teknik som ligger bakom de digitala valutorna, kallad blockchain. Men försiktighet påkallas även här då denna teknik inte har tillräcklig hastighet som krävs för transaktioner i marknaden menar Goldman Sachs.

Under onsdagen avancerade dock bitcoin successivt och noterades på eftermiddagen till ungefär 8 400 dollar, en uppgång på 11 procent.

Så sent som på tisdag förmiddag var kursen nere i under 6 000 dollar. I ett något längre perspektiv är bitcoin ner 42 procent sedan årsskiftet då kryptovalutan handlades kring 14 000 dollar. Toppnoteringen i mitten av december 2017 var drygt 19 000 dollar.