Kronofogden varnar för seniorlån

Publicerad 2012-05-21 11:02

Landets seniorer sitter på stora outnyttjade förmögenheter i form av villor och bostadsrätter.

Den förmögenheten skulle man kanske ha större glädje av om den fanns i kontanter. Till den gruppen vänder sig banker och bolag med så kallade seniorlån som affärsidé. Seniorlån är ett lån på bostaden där man inte betalar ränta löpande. Räntan läggs i stället till skulden.

Men det finns fallgropar och Kronofogden varnar för oseriösa låneförmedlare.  

I sin senaste omvärldsanalys varnar myndigheten för att lånen har blivit en allt vanligare skuldfälla för pensionärer. Senioren erbjuds lån med bostaden som säkerhet för att i stället investera pengarna i försäkringar på finansmarknaden. Det kan vara riskfyllt om värdet på investeringen skulle sjunka då försvinner kapitalet men skulden finns kvar.

– Vi behöver fördjupa utredningen rörande pensionärernas situation ytterligare för att ta ställning till om och i så fall vilka förebyggande insatser Kronofogden kan vidta. Om vi exempelvis kan målgruppsanpassa kommunikationen till dem som närmar sig pensionsåldern för att därigenom minska effekterna av risken för överskuldsättning, tycker jag att vi har uppfyllt myndighetens uppdrag att verka för att färre hamnar i skuldfällan, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för Kronofogdens förebyggande verksamhet.

Lennart Grabe, vd på seniorlåneföretaget Svensk Hypotekspension, oroas också över utvecklingen på marknaden.

– Det råder i dag en total begreppsförvirring. Allt möjligt kallas för seniorlån, som till exempel kapitalförsäkringar med ibland riskfyllda placeringar eller lån som är ränte- och amorteringsfria i tio år men sedan blir vanliga bolån.

– Då räknar man med att kunden efter de tio åren måste sälja sin bostad för att kunna betala. Det är inte vad vi menar med seniorlån.

Enligt Grabe är ett seniorlån ett livslångt lån med en skuldfrigaranti. Det vill säga skulden, inklusive den ränta som lagts på under årens lopp, kan aldrig överstiga det man till slut får ut för bostaden.

– Det är långivaren som står för risken om till exempel bostadspriserna skulle falla kraftigt.

En annan invändning mot seniorlån är att om man som äldre vill sälja sin bostad för att skaffa en mindre så har man mindre pengar att röra sig med.

– Man kan ju inte både äta kakan och ha den kvar. Men betydande övervärden finns för det mesta kvar i bostaden, konstaterar Grabe.