Kronofogden satsar på kvinnor

Publicerad 2011-05-30 13:36

Allt fler kvinnor har svårt att betala sina sms-lån. Därför lanserar Kronofogden nu en webbplats, med knep och råd om hur man får ordning på ekonomin, riktad till kvinnor.

För första gången hittills är det lika många kvinnor som män som hamnar hos fogden för obetalda sms-lån, visar en undersökning från Kronofogden.

– Traditionellt sett har männens skuldsättning dominerat, men 2010 fick vi signaler om att kvinnors procentuella andel av obetalda sms-lån ökade. Förra året stod kvinnor för 50 procent av ärendena. Under 2008 och 2009 var siffran 47 procent, säger Cecilia Fredholm, projektledare hos Kronofogden, till TT.

TT: Vad beror det på?

– Det handlar i första hand om ett förändrat konsumtionsbeteende, men det beror också på att samhället har förändrats. För inte alltför många år sedan var vitvaror det enda man kunde köpa på kredit, i dag kan du handla kläder, mat och bensin och betala i efterhand.

Kvinnor saknar i större utsträckning än män en buffert, vilket gör dem ekonomiskt sårbara. Därför lanserar Kronofogden nu en webbplats riktad till just kvinnor med information och handfasta knep för hur de kan få ordning på sin ekonomi.

Deltidsarbete och svagare sociala nätverk bidrar till att kvinnor har det tufft ekonomiskt, enligt fogden.

Kvinnorna med obetalda sms-lån som hamnat hos Kronofogden finns i hela Sverige. Procentuellt är dock andelen störst i Jämtlands län och Hallands län, där kvinnorna står för 62 procent av de obetalda sms-lånen. I Kronobergs län är andelen 60 procent, jämfört med riksgenomsnittet på 50 procent.

– Det finns geografiska avvikelser, men vi kan inte säga något mer om de regionala siffrorna, säger Cecilia Fredholm, projektledare på Kronofogden.

I Hallands län ökade andelen obetalda sms-lån bland kvinnor med 34 procent mellan 2009 och 2010, vilket var den största ökningen i landet. Näst störst var ökningen i Örebro län med 18 procent. Därefter kommer Kronobergs län med 17 procent.

TT