Räntan Svenska räntor stiger rejält och kronan stärks kraftigt efter att Riksbanken oväntat höjt sin reporänta, signalerat att mer kommer och att tillgångsköpen ska halveras under andra halvåret.

Europaräntorna visar samtidigt små rörelser och dollarn har stärkts en bra bit över 130 mot yenen efter att Bank of Japan lämnat sin penningpolitik oförändrad.

Strax före klockan 11 är den svensk tvåårsräntan 8 punkter upp till 1,96 procent, efter att tillfälligt varit uppe på 1,00 procent, och tioårsräntan 6 punkter högre på 1,56 procent. Den tyska tioåringen är samtidigt 2 punkter högre till 0,83 procent.

Kronan har stärkts med drygt 11 öre mot euron och 10 öre mot dollarn.

”Hög inflation blir ännu högre”

Riksbanken konstaterar att världsekonomin fortfarande påverkas av den stora störning som pandemin inneburit och fortsätter att innebära i exempelvis Kina. Till detta kommer Rysslands invasion av Ukraina.

”De ekonomiska konsekvenserna syns i nya störningar i de globala produktionskedjorna, förvärrade leveransproblem och osäker tillgång på flera viktiga råvaror. Detta leder till högre priser på energi och livsmedel, vilket pressar upp inflationen ytterligare i ett läge där den redan är hög i flera länder”, skriver Riksbanken.

Nu går såväl svensk ekonomi som ekonomierna i omvärlden in i en lugnare tillväxtfas, men den ekonomiska aktiviteten bedöms trots det vara fortsatt god.

”Ovanligt snabb prisökning”

Beträffande inflationen i Sverige konstaterar Riksbanken att det har varit ovanligt kraftiga svängningar och att utfallen tyder på att uppgången nu är bred och priserna på såväl varor och livsmedel som tjänster ökar ovanligt snabbt.

”Riksbanken anpassar penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja reporäntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet”, skriver den.

Riksbankens prognos nu är att räntan kommer att höjas ytterligare två till tre gånger i år och att den ligger något under 2 procent i slutet av den treåriga prognosperioden.

Flera analytiker ansåg att beskeden från Riksbanken var hökaktigare än väntat. Sju av tolv bedömare som tillfrågats av Infront trodde på oförändrad ränta i dag.

”BNP-indikatorn sjunker”

Tidigare på morgonen visade SCB-siffror att BNP-indikatorn sjönk med 0,4 procent under första kvartalet, vilket var väntat bland analytiker. Däremot var uppgången jämfört med ett år tidigare på 3,0 procent lägre än väntat.

Detaljhandelsförsäljningen steg med 0,2 procent i mars jämfört med månaden före, och med 1,2 procent jämfört med i mars i fjol.

Före Riksbanksbeskedet publicerade Konjunkturinstitutet sin konjunkturbarometer för april. Den visade att barometerindikatorn sjönk till 109,5 i april, från 110,3 i mars. Väntat enligt Infronts analytikerenkät var 107,0.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk till 121,4 i april jämfört med 124,7 föregående månad. Väntat här var 121,7.

Efter det kraftiga fallet i mars steg hushållens konfidensindikator med 1,6 enheter till 74,9 men pekar på ett fortsatt mycket svagt stämningsläge.

”Prisplanerna stiger”

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 5,6 enheter. Samtidigt ökade makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, med endast 0,8 enheter.

KI-barometern visade vidare att prisplanerna i näringslivet stiger samtidigt som arbetskraftsbristen är rekordhög, framförallt i tillverkningsindustrin.

KPI-utfall från tyska delstater hittills under dagen pekar mot att det preliminära utfallet för hela Tyskland kommer att bli högre än de 7,2 procent som analytiker räknar med.

USA-räntorna pekar uppåt i torsdagens europeiska förmiddagshandel, med den tioåriga räntan 7 punkter högre på till 2,83 procent, mätt från svensk stängning dagen före.

”Fortsatt svag yen”

I eftermiddag publiceras veckostatistiken över antalet nyanmälda arbetslösa, preliminär BNP för första kvartalet samt Kansas City Fed index för april.

På valutamarknaden handlas euron kring 1,052 mot dollarn.

Yenen har samtidigt tappat till 130,85 mot dollarn.

Haruhiko Kuroda, chef för Bank of Japan, sade på torsdagen att han fortsatt tror att en svag yen generellt är positivt för den japanska ekonomin, även om överdrivna rörelser på valutamarknaden kan ha negativa effekter.

Kommentaren kommer efter att yenen tappat till över 130—nivån mot dollarn, den svagaste nivån sedan april 2002.

 


torsdag kl 10.55 (onsdag kl 16.15)
USD/SEK 9:7615 (9:8572) EUR/USD 1:0521 (1:0545)
EUR/SEK 10:2769 (10:3948) USD/JPY 130:85 (127:95)
Ty obl 2 0,11 (0,12) Ty obl 10 0,82 (0,81)
US obl 2 2,58 (2,54) US obl 10 2,83 (2,76)
Sv obl 2 0,96 (0,88) Sv obl 10 1,56 (1,50)