Rapport Husvagns- och husbilsföretaget Kabe redovisar ett rörelseresultat på 65 miljoner kr (64) för det andra kvartalet 2018. Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (8,9).  

Den försämrade rörelsemarginalen jämfört med föregående år beror dels på försämringen av värdet för svenska kronan och dels på engångskostnader i husvagns- och husbilsproduktionen, skriver Kabe.

”Vi har inte kunnat kompensera oss för det försämrade värdet på den svenska kronan då i princip alla enheter av årsmodell 2018 varit sålda. Till det kommande modellåret (från halvårsskiftet 2018) kan kompensation göras”, heter det.

De produktionsproblem Kabe hade med införandet av de nya 2018-modellerna under andra halvåret 2017 har åtgärdats.

”Men verksamheten har under perioden påverkats av extra kostnader och resurser, för att färdigställa enheter som inte tidigare varit kompletta på grund av leveransproblem från leverantörer”, skriver Kabe.

Nettoomsättningen uppgick till 851 miljoner kr (716).

Resultat efter skatt blev 53 miljoner kr för det andra kvartalet (50).