Valuta Kronan försvagas på måndagen och en euro har inte varit så dyr på 14 år. 

Efter fredagens starka amerikanska arbetsmarknadssiffror har terminsmarknaden skruvat upp sannolikheten för att Fed kommer att höja styrräntan även i maj, efter en sannolik höjning i mars, till 64 procent, från drygt 40 procent en vecka tidigare.

Här på hemmaplan riktas marknadens fokus främst på Riksbankens räntebesked, på torsdag. Ekonomerna är visserligen nästintill överens om att styrräntan kommer att höjas med ytterligare 50 punkter men det råder ändå något delade meningar om hur den delvis nya direktionen, under ledning av nye chefen Erik Thedéen, kommer att guida om utsikterna för styrräntan.

Enligt Infronts enkät räknar ändå en av tio tillfrågade ekonomer med att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 25 punkter på torsdag, vilket skulle vara mer i linje med Riksbankens guidning i december. Övriga väntar alla 50 punkter.

Sju av ekonomerna räknar också med fler räntehöjningar, majoriteten av dem ser +25 punkter i april. Men tre av ekonomerna tror att räntetoppen nås efter torsdagens höjning, vilket bör indikera att de tror att Erik Thedéen inte är lika angelägen som förre chefen Stefan Ingves om att hålla ”respektavstånd” till ECB:s styrränta.

Förväntningar om förhållandevis måttliga räntehöjningar från Riksbanken relativt andra stora centralbanker kan möjligen bidra till att kronan försvagas till 14-årslägsta nivåer mot euron på måndagsförmiddagen. En euro kostar nu hela 11:42 kronor.