I annonssamarbete med INVESCO

ANNONS Invescos globala allokeringschef Paul Jackson menar att Rysslands invasion av Ukraina sätter de makroekonomiska utsikterna i ett nytt ljus, samtidigt tror han att det kan dyka upp intressanta investeringsmöjligheter i krisens spår. I Norden letar investerare ökad diversifiering och flexibilitet, med fokus på private markets, enligt Invescos Nordenchef.

– Krisen har inte bara skapat en stor osäkerhet och ökad volatilitet på marknaden, den har också bidragit till att förändra den makroekonomiska bilden. Vi kommer se att inflationen blir högre under en längre period, på grund av stigande energipriser. Det kommer i sin tur innebära att den disponibla inkomsten för hushållen sjunker. Kombinationen av mer volatila marknader och ansträngda hushållsbudgetar medför att centralbanker sannolikt blir mindre hökaktiga framöver, säger Paul Jackson.

Jackson menar att de stigande energipriserna även kommer leda till minskade investeringar från företag, som ett resultat av sjunkande vinster. Det gör att centralbankerna i allt större utsträckning kommer se det som att Putin har gjort jobbet åt dem när det gäller att kyla av ekonomin med räntehöjningar.

Jackson anser dock att det finns anledning att bli mer aggressiv i sin tillgångsallokering som en följd av att marknaden blivit mer defensiv, och han ser fortsatt fördel för cykliska tillgångar, bortsett från råvaror.

– Jämfört med vår vy från årets början skulle jag säga att vi tror på högre räntor idag än vad vi gjorde då, men givet att aktiemarknaden fallit så mycket tycker jag det är fortsatt fördel för cykliska tillgångar. Undantaget är dock råvaror som jag har svårt att se stiga ytterligare från dagens höga nivåer. Vi har gått från en stor allokering till råvaror till att idag vara neutrala, säger Paul Jackson.

Enligt Stefan Behring, som är Nordenchef på Invesco, har oron på marknaden i spåren av Rysslands invasion skapat en högre efterfrågan på flexibla och skräddarsydda mandat.

– I Norden ser vi ett fortsatt stort intresse kring ökad diversifiering, men även ett ökat intresse för mer flexibel hantering av aktier och obligationer. Inom aktier efterfrågas skräddarsydda mandat där kunden själv sköter en dynamisk allokering för att kunna följa trenderna på marknaden. 

– Private markets fortsätter vara i fokus mot bakgrund av att investerare vill bredda portföljen med private equity och private credit, det vill säga direktutlåning till företag. Samtidigt är realtillgångar med stabila kassaflöden och lägre räntekänslighet ett tillväxtområde under nuvarande marknadssituation.

Läs mer om Invescos research och nyheter här.

När det gäller aktiemarknaden ser Jackson de största riskerna i vad som ska hända med den ekonomiska cykeln, snarare än räntehöjningar från den amerikanska centralbanken.

– Tittar man historiskt så har perioder av räntehöjningar från FED faktiskt sammanfallit med stigande aktiemarknader. Framför allt har aktier gått bättre än räntemarknaden under dessa perioder. Risken ligger därför inte i att FED startar en räntehöjningscykel, snarare är risken att denna cykel når vägs ände, vilket typiskt sett sker när tillväxt övergår till recession. Det stora hotet i det korta perspektivet är därför att minskade hushållsbudgetar och lägre investeringar från företag översätts i en recession.

– Den geopolitiska situationen kan skapa kortsiktig volatilitet, men historien visar att geopolitiska störningar inte tenderar att vara avgörande för de ekonomiska cyklerna. Och det är den ekonomiska cykeln som jag ser som central för risktillgångar.

Av: Invesco

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.