Bankfrossan Kreditvärderingsföretagen S&P Global Ratings och Moodys sänker den schweiziska banken UBS utsikter till negativa från stabila efter det uppmärksammade förvärvet av konkurrenten Credit Suisse.

UBS har nu tagit på sig ”avsevärd genomföranderisk” i fråga om att integrera Credit Suisse, givet dess storlek och svaga kreditprofil samt komplexiteten i att stänga stora delar av investmentbanken, skriver S&P.

Det finns dock tilltro till att UBS ska klara av att genomföra integrationen och det finns ”tillräckliga buffertar för att effektivt begränsa risker som kan uppstå”, skriver S&P.

En annan viktig del av stödet som UBS kan tillgå är i form av det ”massiva likviditetsstöd” som Schweiz centralbank har ryckt ut med.

Moodys skriver i sin tur att förvärvet blir en balansgång mellan å ena sidan ”äventyrliga finansiella villkor i termer av likviditet och kapital” samt långsiktig potential för förbättringar samt å andra sidan ”komplexiteten, omfattningen och den förmodat långa tidsutdräkten för integrationen”.

S&P bekräftar därför kreditbetyget A-/A-2. Moodys bekräftar betyget A3.

UBS åtog sig under helgen som gick att förvärva Credit Suisse på uppmaning av schweiziska myndigheter med anledning av att så väl kundernas som investerarnas förtroende tycktes vara förbrukat för den sedan länge krisande banken.