Rapporter Plastkoncernen Nolato redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 163 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det var mer än en halvering från 336 miljoner kronor under samma period föregående år.

Nettoomsättningen minskade till 2 364 miljarder kronor under period från 3 146 miljoner kronor under jämförelsekvartalet. 

Det gjorde att bolagets rörelsemarginal, ebita, sjönk till 6,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med 10,7 procent året innan. 

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1,90 kronor per aktie. 

Nolatos affärsområde Integrated Solutions tyngdes av lägre efterfrågan på VHP-produkter under det fjärde kvartalet, enligt delårsrapporten.

”Efterfrågan på VHP-produkter har påverkats negativt av situationen i Östeuropa samt av dual sourcing-effekter Volymerna bedöms att även under första kvartalet 2023 ligga kvar på liknande nivåer som under fjärde kvartalet 2022. Verksamheten inom EMC fortsätter dock att utvecklas positivt”, säger Nolatos vd Christer Wahlquist, i en kommentar.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 407 miljoner kronor under perioden, vilket justerat för valutaeffekter motsvarade ett fall på 78 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Affärsområdets rörelseresultat, ebita, uppgick till 25 miljoner kronor, en minskning från 192 miljoner kronor under jämförelsekvartalet.