Rapporter Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 354 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022 (623). Försäljningen uppgick till 811 miljoner dollar (1 019) miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 146 miljoner dollar (266). Kassaflödet från rörelsen uppgick till -35,7 miljoner dollar under kvartalet (256).

Bolaget upprepar sina produktions- och capexprognoser för 2023, som angavs i januari. Lundin Minings styrelse meddelar en ordinarie kvartalsutdelning på 0,09 kanadadollar per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med publicering av bolagets bokslutskommuniké. Utbetalning sker 12 april för aktier på Torontobörsen och 14 april för aktier på Stockholmsbörsen.