H&M: Oro för reaeffekter sänker riktkurser

Publicerad 2017-09-04 11:50

AnalyserUPPDATERAD Oron för att reor ska ha tyngt H&M:s tredje kvartal ökar nu påtagligt. Ett antal analysuppdateringar har på senare tid lyft frågan och flera banker och analyshus har justerat ner sina prognoser för bruttomarginalen med sänkta riktkurser som följd.

I rapporten för det andra kvartalet uppgav H&M att ett högre utgående varulager med stor sannolikhet innebar högre prisnedsättningsnivåer i tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år, ”för att ge höstsäsongen bästa möjliga start”.

I den sammanställning som SME Direkt gjorde i början av juli, efter rapporten för det andra kvartalet, räknade analytikerna i snitt med en bruttomarginal kvartal tre på 53,3 procent, ner 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Men sedan dess har det hänt en del.

”Behovet av att adressera den höga lagernivån under sommarreorna i det tredje kvartalet har sannolikt pressat såväl försäljningen som bruttomarginalen”, skriver Société Générale på måndagen och sänker riktkursen för H&M med 28 kr till 167 kr.

Société Générale tror att H&M:s bruttomarginal sjunker med 3 procentenheter i kvartalet, för övrigt samma marginalpress Goldman Sachs prognostiserade i slutet av förra veckan.

JP Morgan har sänkt riktkursen till 185 kr (190) och räknar nu med 2 procentenheters nedgång i bruttomarginalen.

”H&M flaggade (i rapporten för det andra kvartalet) att bolaget skulle öka kampanjaktiviteterna påtagligt för att få ner lagren till mer hälsosamma nivåer och vi har verkligen noterat drastiska åtgärder på de flesta marknader de senaste månaderna”, skriver JP Morgan.

I måndagens flöde märks även Jefferies som nu tror att bruttomarginalen i kvartalet sjunker med 2,6 procentenheter.

Juni var den sista månaden som H&M redovisades separat innan bolaget gick över till att offentliggöra sin försäljning kvartalsvis. I slutet av nästa vecka, den 15 september, redovisas det tredje kvartalets omsättning (juni-augusti) inför kvartalsrapporten som i sin helhet släpps den 28 september.