Kraftigt ras för Bioinvent efter bakslag i studie

Publicerad 2007-11-20 10:29

Bioinvent föll kraftigt under måndagens handel efter att bolagets preparat BI-201 inte visat någon sänkning av HIV-nivåerna i en fas I/IIa- studie.

– Målet med studien var att vi skulle kunna dra en slutsats kring effekterna, men nu måste vi utöka studien. Faktum kvarstår att det potentiella läkemedlet visat effekt i tidigare studier. Den egenskapen har det ju fortsatt, säger Bioinvents vd Svein Mathisen till Nyhetsbyrån Direkt.

I studien var det primära målet för fas I-delen att testa säkerhetsaspekterna med BI-201 och den delen av studien visade att preparatet tolererades väl. När det gäller fas IIa- delen av studien var målet att testa effekterna med preparatet och där nåddes inga sänkta hiv-nivåer.

Nu ska Bioinvent utöka fas IIa-studien med ytterligare patienter och större dos.

– Vi ser en möjlighet att enligt regulatorisk expertis öka dosen betydligt så att vi kommer upp i plasmanivåer som ger förutsättningar för att testa effekten av preparatet, säger Svein Mathisen.

Han vill dock inte uppge hur många patienter som studien ska utökas med men uppger att det görs i form av ett tillägg till den nuvarande studien. De kostnader som tillkommer för utökningen av studien väntas endast påverka bolaget marginellt. Enligt Svein Mathisen finns det naturligtvis förhoppningar om att den utökade studien ska visa på positiva resultat.

– Experterna har starkt rekommenderat oss att öka doserna och ta in fler patienter. I den rekommendationen ligger det en förhoppning om att vi ska kunna dokumentera ett nytt läkemedel som hiv-behandlingen kräver, säger han.

– Bioinvent har lagt stor vikt på att utveckla en stor portfölj. Vi står inte och faller med ett projekt. Man kan notera att de tre övriga projekten inte ligger långt efter i tid, säger han.

Bolagets övriga tre produktkandidater utvecklas enligt plan, där behandlingen mot trombos väntas gå in i kliniska studier i år. De två andra projekten, mot åderförkalkning och cancer, väntas nå klinisk fas under första halvåret 2007.

(Nyhetsbyrån Direkt)