Rapport E-handlaren BHG, som bland annat står bakom varumärken som Bygghemma, redovisar en organisk tillväxt på över 30 procent. 

BHG Group redovisar ett justerat rörelseresultat på 184 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig 167 miljoner, enligt Infront.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 7,2 procent, mot väntade 6,9 procent.

Rörelseresultatet blev 169 miljoner kronor. Här var 156 miljoner väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 2.568 miljoner kronor, mot väntade 2.408 miljoner. Den organiska tillväxten uppgick till 36,5 procent.

BHG Group ser så här långt in i det andra kvartalet ” en fortsatt god efterfrågan”.

”Vi befinner oss i skrivande stund en bit in i andra kvartalet och har börjat möta den period föregående år då efterfrågeutvecklingen tydligt accelererade i pandemins kölvatten. Efter ett helt år med tillväxt klart högre än trend är det svårt att sia om hur länge den höga efterfrågenivån består”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

BHG:s nettoomsättningen steg med 57,7 procent i det första kvartalet och den organiska tillväxten uppgick till 36,5 procent.

”Tillväxten var stark i båda segmenten och drevs i DIY-segmentet inte minst av en fortsatt mycket god utveckling för våra egna varumärken. Samtidigt bidrog Nordic Nest högst väsentligt till den fina utvecklingen i Heminredningssegmentet”, skriver bolaget.

Nettoomsättningen inom DIY-segmentet ökade med 47,6 procent och den organiska tillväxten uppgick till 44,8 procent. Nettoomsättningen för Heminredningssegmentet steg med 70,6 procent i kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 25,4 procent. Proforma organisk tillväxt, et vill säga inklusive Nordic Nest, uppgick till 41,5 procent.

Koncernens webbutiker hade 101 miljoner besök under kvartalet (57,9).