Rapport Gamingbolaget Embracer redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 965 miljoner kr för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Enligt S&P Global Market Intelligences sammanställning av fyra estimat väntades ett ebitda-resultat på 675 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 2.069 miljoner kr, mot väntade 1.660 miljoner.

Det kommersiella utfallet av flera av de spel som Embracer släppte under sitt första kvartal (april-juni) har överträffat bolagets förväntningar. Detta, tillsammans med en god katalogförsäljning, resulterade i en organisk tillväxt i affärsområdet Games om på 71 procent.

Detta, tillsammans med en god katalogförsäljning, resulterade i en organisk tillväxt i affärsområdet Games om på 71 procent.

125 pågående utvecklingsprojekt

Det framgår av delårsrapporten och Embracer introducerar därmed måttet organisk tillväxt i sin rapportering.

”Jag gläds åt att affärsområdet Games har haft en fortsatt stark försäljning efter kvartalets slut, som lanseringen av Destroy All Humans! har bidragit till. Den initiala försäljningen av Destroy All Humans! har överträffat ledningens förväntningar och vi ser även ett fortsatt stort intresse för många av våra andra senaste releaser”, skriver vd Lars Wingefors.

Embracer har 125 pågående utvecklingsprojekt, varav 73 ännu inte har utannonserats.

”Vi förväntar oss att de ökade investeringar ska bära frukt de kommande åren och vi upprepar det förväntade värdet på färdigställda spel under räkenskapsåret 2020/21 till 1.200-1.400 miljoner kronor”, skriver vd:n.