Bild från spelet Hearts of Iron.

Rapport Gamingbolaget Paradox omsättning steg med 30 procent i det andra kvartalet till 387 miljoner kr. Under kvartalet släpptes ett nytt spel; Imperator: Rome, samtidigt som sex spelexpansioner lanserades. Paradox redovisade ett rörelseresultat på 154 miljoner kr under det andra kvartalet 2019 vilket ska jämföras med 99,4 miljoner kr under samma period i fjol.     

”Spelet (Imperator: Rome) mottogs positivt av branschmedia, däremot har mottagandet av våra spelare inte varit alls så positivt som vi hade hoppats på /../ Både de släppta och de kommande uppdateringarna som för närvarande testas av våra spelare har förbättrat upplevelsen och mottagits positivt”, skriver vd Ebba Ljungerud i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick till 154 miljoner kr i kvartalet (99,4). Direkta kostnader uppgick till 142 miljoner (133), framför allt hänförligt till spelutveckling och royalties till externa utvecklare och rättighetsinnehavare.

Paradox påminner om att bolaget tar kostnader för sina spel lång tid innan spelen börjar generera intäkter, vilket även har varit fallet under årets andra kvartal för till exempel Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall och Empire of Sin.

Kvartalets försäljningskostnader uppgick till 50,0 miljoner kr (28,1). Försäljningskostnaderna har ökat till följd av ökade satsningar inom events, annonsering, sälj och marknadsföring.

Efter periodens utgång, den 6 augusti, släppte Paradox sitt nya spel Age of Wonders: Planetfall.

”Spelet har mottagits mycket positivt av såväl spelare som branschmedia och vi ser fram mot att fortsätta utveckla spelet under lång tid”, skriver vd:n.

I vd-rapporten skriver Ebba Ljungerud att bolaget avslutade kvartalet med en ”rekordstor kassa”.

”Trots att vi under kvartalet spenderade mer än någonsin på både spelutveckling och marknadsföring, samtidigt som vi delade ut 105,6 Mkr till våra aktieägare, var det totala kassaflödet positivt och vi avslutade kvartalet med en rekordstor kassa”, skriver hon.

Kassaflödet uppgick till 233 miljoner kr (182).