Bostad Fastighetsägarna Stockholm yrkar på att hyrorna 2023 ska höjas 9,5 procent. 

”Utvecklingen är dramatisk. De räntor som fastighetsägare lånar till har ökat med 200 till 300 procent och i vissa fall ännu mer. Samtidigt har priserna på det mesta som behövs i förvaltningen av hyresrätter dragit i väg rejält”, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm, i en kommentar.

Enligt Fastighetsägarna Stockholm skulle hyrorna egentligen behöva höjas med 25 procent, men enligt den överenskommelse som bostadsmarknadens parter ingick tidigare i år ska stor hänsyn tas till tidigare års utveckling, vilket innebär att hyreshöjningen blir lägre, skriver de.

Förhandlingarna berör närmare 100.000 hushåll i Stockholm.