Rapport Massatillverkaren Rottneros vinst ökade kraftigt under det tredje kvartalet. Även omsättningen steg rejält. 

Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 270 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (71). Resultatet per aktie uppgick till 1:77 kronor (0:47).

Nettoomsättningen uppgick till 806 miljoner kronor (570).

Resultatet före skatt blev 341 miljoner kronor (90).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 miljoner kronor (101).