Rapport New Wave, med vd Torsten Jansson i spetsen, redovisar ett rejält resultatlyft. Även omsättningen steg.

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 398 miljoner kronor (261).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,8 procent (15,7).

Bruttomarginalen blev 49,4 procent (48,3).

Resultatet efter skatt blev 304 miljoner kronor (196) och resultatet per aktie 4:58 kronor (2:97).

Nettoomsättningen uppgick till 2.234 miljoner kronor (1.664).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 61 bidragsgivare, låg på en vinst per aktie på 3:72 kronor och en omsättning på 2.012 miljoner kronor.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.