Kraftig vinstökning för Fagerhult

Publicerad 2011-08-23 12:53

Belysningskoncernen Fagerhults resultat för det andra kvartalet blev klart bättre än motsvarande period förra året. Företaget pekar på den förbättrade konjunkturen som orsak bakom resultatet.

Belysningskoncernen Fagerhult redovisar ett resultat efter skatt på 43,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (17,9). Resultatet per aktie uppgick till 3:46 kronor (1:42).

Nettoomsättningen uppgick till 740 miljoner kronor (599) och orderingången var 824 miljoner kronor (647).

Rörelseresultatet blev 70,7 miljoner kronor (27,5).

Genomförda strukturåtgärder, förvärven av LTS och Designplan samt en förbättrad konjunktur skapar goda möjligheter till ett förbättrat resultat under 2011, heter det i rapporten.

DIREKT