Rapport E-handlaren Bygghemma ökade vinsten rejält samtidigt som omsättningen steg tvåsiffriga procenttal. 

Bygghemma redovisar ett resultat efter skatt på 52,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (24,2).

Rörelseresultatet (ex IFRS 16) blev 70,1 miljoner kronor (17,4) och rörelsemarginalen var 4,3 procent (1,4).

Kvartalet innehöll inga jämförelsestörande poster medan motsvarande period i fjol belastades av jämförelsestörande poster om 13,3 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.639 miljoner kronor (1.251). Den organiska tillväxten uppgick till 14,7 procent.

Nettoomsättningen i DIY-segmentet ökade med 25,6 procent i kvartalet och den organiska tillväxten uppgick till 11,9 procent. Utveckling var särskilt stark för gruppens finska och danska verksamheter.

Nettoomsättningen för Heminredningssegmentet steg med 40,9 procent och den organiska tillväxten blev 19,7 procent. Utvecklingen var särskilt stark för gruppens östeuropeiska och norska möbeldestinationer.

Koncernens webbutiker hade 48 miljoner besök under kvartalet (29). Trafiken från mobil och surfplatta stod för drygt 74 procent av det totala antalet besök på koncernens webbsidor, vilket var en ökning med cirka 8 procentenheter jämfört med föregående år.