Rapport Optikkedjan Synsam växte rejält under det tredje kvartalet samtidigt som resultatet förbättrades. 

Synsam hade en nettoomsättning på 1.176 miljoner kronor (972) under tredje kvartalet 2021. Organisk tillväxt uppgick till 21,0 procent (8,5).

Bruttomarginalen ökade till 75,8 procent (75,4).

Ebitda-resultatet blev 314 miljoner kronor (272) och ebitda-marginalen var 26,3 procent (27,7).

Justerad ebitda ökade till 337 MSEK (272).

Ebita uppgick till 206 miljoner kronor (173).

Resultat efter skatt uppgick till 2 miljoner kronor (-25) motsvarande 0:02 kronor per aktie (-0:35).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 252 miljoner kronor (121).