Rapport Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden, mer än fördubblade omsättningen under det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. 

Truecaller redovisar ett resultat efter skatt på 2,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (29,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (0:08).

Resultatet påverkades av jämförelsestörande poster om 77,2 miljoner kronor hänförliga till förberedelser för börsnotering samt syntetiska optioner.

Rörelseresultatet blev 36,2 miljoner kronor (34,2) och rörelsemarginalen var 11,6 procent (25,1).

Det justerade ebitda-resultatet kom in på 118 miljoner kronor (41).

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (137).

Truecaller har sett en fortsatt stark tillväxttrend både vad gäller användare och intäkter under det tredje kvartalet, med en omsättningstillväxt på 129 procent.

Det skriver vd Alan Mamedi i delårsrapporten.

”Nettoomsättningen i Indien utvecklas starkt med 111 procents tillväxt jämfört med det tredje kvartalet föregående år. I Afrika och Mellanöstern växer vi med 219 procent under kvartalet och i övriga världen med 139 procent”, uppger Truecaller-chefen.

Drivet av en kontinuerlig utveckling av bolagets plattform samt en fortsatt signifikant ökning av antalet smartphone-användare i världen de kommande åren, ser Truecaller mycket goda möjligheter till fortsatt tillväxt i såväl befintliga som nya marknader.

Under kvartalet har Truecaller lanserat varumärkesbyggande kampanjer i såväl Indien som Sverige med målet att ytterligare stärka varumärket och öka kännedomen om hur konsumenter och företag kan kommunicera säkert och effektivt via telefonen.

”Vi har även lanserat lokala kampanjer i Indonesien och Malaysia med god räckvidd”, framhåller vd:n.

Truecaller kom till börsen tidigare i oktober.