Rapport E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på 85,0 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020 (77,5). Bruttoresultatet blev 613 miljoner kr (454), vilket gav en bruttomarginal på 43,0 procent (43,2).

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kr (105). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 141 miljoner kr (101) med en justerad marginal på 9,9 procent (9,6).

Nettoomsättningen uppgick till 1.425 miljoner kr (1.050).

För helåret 2021 spår Boozt en omsättningstillväxt på 20-25 procent och en justerad rörelsemarginal på över 5 procent. Utfallet 2020 var en tillväxt på 27,3 procent och en marginal på 6,7 procent.

”Efterfrågan ökar”

Boozt förväntar sig att 2021 blir ännu ett år med stark tillväxt och lönsamhet, skriver vd Hermann Haraldsson i bokslutet.

”Troligtvis kommer kundernas efterfrågan på mode öka när vi alla kan gå ut igen och livet normaliseras. Vi tror det finns ett uppdämt behov som väntar på att regionen öppnar upp igen, och att den underliggande marknadstillväxten kommer vara stark”, skriver vd:n.

Boozts prognos för den justerade rörelsemarginalen helåret 2021 ligger på över 5 procent. Utfallet 2020 var 6,7 procent, men enligt bolaget var den underliggande justerade rörelsemarginalen, som exkluderat för de positiva covid-19-effekterna uppskattningsvis 5,2 procent.

Spår omsättningstillväxt 25 procent

Fram till och med 2023 förväntar sig Boozt en justerad rörelsemarginal inom intervallet 5-7 procent.

”Vi ser att nya kunder som tillkommit under 2020 fortsätter att vara återkommande kunder enligt samma köpmönster som tidigare kundgrupper, vilket innebär att det finns förutsättningar för ännu ett år med hög tillväxt”, skriver bolaget.

För helåret 2021 spår Boozt en omsättningstillväxt på 20-25 procent.