Rapport Det finländska kraftbolaget Fortum redovisar ett resultat före skatt på -743 miljoner euro (581) för det andra kvartalet 2021.

Det jämförbara resultatet på 35 miljoner euro (203) i det säsongsmässigt generellt svagare andra kvartalet för året belastas av att Unipers Global Commodities-verksamhet inte upprepade de starka resultaten från andra kvartalet 2020.

Uniper hade dessutom en ”fasningseffekt” på grund av prisuppgång på koldioxidutsläppsrätter som skiftat över marginaler från andra kvartalet till andra halvan av år 2021, skriver Fortum.

”Resultaten inom Fortums Generation-segment drog nytta av högre kraftpriser och stark leverans av fysisk optimering, men effekten dämpades av relativt höga hedging-nivåer. Alla andra segment visade förbättring eller stabilisering av resultat”, skriver bolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 17.128 miljoner euro (12.330).

I delårsrapporten uppger bolaget att capex för helåret 2021 väntas uppgå till cirka 1.400 miljoner euro. Prognosen inkluderar underhåll inkluderat men exkluderar förvärv.