Drivmedel En ny regering kommer inte att hinna förlänga den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. Priset vid pumpen kommer därför att stiga med över 1 krona i helgen, slår Jessica Alenius, vd på branschorganisationen Drivkraft Sverige, fast.

Oljepriset sköt i höjden efter den ryska invasionen av Ukraina och drog med sig drivmedelspriserna uppåt. För att lindra kostnadssmällen för hushållens beslutade riksdagen om en tillfällig skattesänkning på drivmedel med start den 1 maj på 1,31 kr.

Men skattelättnaden upphör den 30 september, det vill säga på fredag, och det är osannolikt att åtgärden hinner förlängas, enligt Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige, branschorganisation för den svenska drivmedelsbranschen.

– Det ser jag som omöjligt. Jag tror inte att vi har en ny regering på plats som kan lägga fram ett förslag till riksdagen innan dess, säger hon till Privata Affärer och syftar på den regeringsbildning som nu pågår efter riksdagsvalet den 11 september.

I helgen kommer priset vid pumpen därmed att öka med 1,31 kr per liter på ett bräde. Jessica Alenius betonar dock att skattenivån bara är en av flera komponenter som påverkar drivmedelspriserna, som därför både kan sjunka eller stiga mer än skatteökningen under lördagen.

– Det beror bland annat på hur råoljepriset rör sig, nu har det fallit den senaste tiden. Samtidigt har kronan försvagats gentemot dollarn, vilken är den valuta vi köper olja med, säger hon.

Under valrörelsen lovade flera partier att sänka svenskarnas drivmedelskostnader. Jessica Alenius är övertygad om att frågan diskuteras i de pågående regeringsförhandlingarna inom riksdagens högerblock. Moderatledaren Ulf Kristersson har fått i uppdrag av talmannen att försöka bilda regering.

Hon vågar inte svara på när hon tror att nya eventuella åtgärder för att sänka drivmedelspriserna kan vara på plats eftersom det styrs av hur lång tid regeringsbildningen tar.

Jessica Alenius konstaterar däremot att den blivande regeringen kommer att ha ett utökat manöverutrymme när det kommer till att sänka drivsmedelsskatterna.

Utöver den tillfälliga åtgärden fick den dåvarande oppositionen i riksdagen igenom en permanent skattesänkning på drivmedel med 50 öre per liter under våren. Det innebär att skattelättnaden på drivmedel nu totalt uppgår till 1,81 kr.

Sveriges drivmedelsskatt ligger i och med det på EU:s miniminivå. Men det mesta talar för att EU-kommissionen kommer att bevilja ett undantag från regelverket som gör att Sverige kan sänka drivmedelsskatten under den tidigare lägstanivån, enligt Jessica Alenius.

– Undantaget ser ut att bli verklighet. Men det gäller enbart under en tremånadersperiod från att det har beviljats, säger hon.

På frågan om vad för typ av åtgärder som står på Drivkraft Sveriges önskelista svarar Jessica Alenius ”förutsägbarhet och långsiktighet i de politiska styrmedlen”.

Bland annat efterfrågan branschorganisationen ett mer renodlat regelverk där den nuvarande ordningen med att skattenivån på fossila och förnybara drivmedel är densamma rivs upp.

– Men det är en EU-fråga och inte något som vi i Sverige själva har mandat att besluta om, säger hon.

I sitt förslag till ett nytt energiskattedirektiv föreslår EU-kommissionen också att fossila och förnybara bränslen ska beskattas olika, enligt Jessica Alenius.

– Det är något vi välkomnar. Förnybara drivmedel måste beskattas utifrån den klimatpåverkan som de har. Det borde innebära en väldigt låg skatt, säger hon.