Aktie Sandvik kommer att redovisa engångskostnader under det tredje kvartalet hänförliga till utdelningen av Alleima (Sandvik Materials Technology) och avvecklingen av verksamheten i Ryssland. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som en konsekvens av utdelningen av Alleima kommer Sandvik att redovisa en kapitalförlust om cirka 4,7 miljarder kronor, bestående av differensen mellan SMT:s nettotillgångar och verkligt värde av utdelningen. Kapitalförlusten kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i avvecklad verksamhet för det tredje kvartalet.

Vidare kommer Sandvik att redovisa en ytterligare engångskostnad på 0,6 miljarder kronor till följd av avvecklingen av verksamheten i Ryssland.