Korrektion: Storaktionærmeddelse

2021-09-09 12:39:56

 

Storaktionærmeddelelse        

9. september 2021

Meddelelse nr. 10, 2020/21                

Denne korrektion fremsendes, da den oprindelige meddelelse ved en fejl er udsendt som intern viden

Storaktionærmeddelelse

I henhold til lov om kapitalmarkeder, §30, jf. §38 og selskabslovens §55, meddeles det herved, at Selskabet den 9. september 2021 har modtaget storaktionærmeddelelser fra nedenstående om antallet af Investeringsselskabet Luxor A/S-aktier, hvorover den enkelte aktionær besidder stemmeret.

  • Solino Foundation har den 6. september 2021 meddelt at have erhvervet ved indirekte ejerskab nom. kr. 17.500.000 A-aktier og nom. kr. 68.147.800 B-aktier i Selskabet svarende til 85,65% af den samlede aktiekapital og 94,43% af stemmerrettighederne i Investeringsselskabet Luxor A/S. Det indirekte ejerskab er erhvervet ved likvidationen af A. Rolf Larsen Holding S.A den 6. september 2021, hvorefter Solino Foundation ejer 100% af aktierne i Luxorinvest S.A.
     
  • Solino Foundation har den 9. september 2021 meddelt at have afstået sit indirekte ejerskab af nom. kr. 17.500.000 A-aktier og nom. kr. 68.147.800 B-aktier i Selskabet svarende til 85,65% af den samlede aktiekapital og 94,43% af stemmerrettighederne i Investeringsselskabet Luxor A/S.
  • Neralda Holding ApS har den 9. september 2021 meddelt at have erhvervet nom. kr. 17.500.000 A-aktier og nom. kr. 68.147.800 B-aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S via det 100%-ejede datterselskab Luxorinvest S.A.

Efter transaktionen har Neralda Holding ApS en indirekte ejerandel i Investeringsselskabet Luxor A/S på nom. kr. 85.647.800, svarende til 85,65% af den samlede aktiekapital og 94,43% af stemmerrettighederne i Investeringsselskabet Luxor A/S.

Neralda Holding ApS’ ultimative ejere er Jannik Rolf Larsen, Julian Rolf Larsen og Elisabeth Rolf Larsen.

Det kan samtidig oplyses, at overdragelsen har været forelagt Finanstilsynet, der har meddelt, at overdragelsen ikke anses for at medføre pligt til afgivelse af overtagelsestilbud.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Luxor A/S

 

 

Jannik Rolf Larsen

Direktør

Vedhæftet fil


GlobeNewswire