Råvaror Gruvbolaget Kopy Goldfields ger operationell uppdatering för det fjärde kvartalet och helåret 2020. Guldproduktionen ökade med 24 procent för det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Guldproduktionen av guldekvivalenter, under det fjärde kvartalet, från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovsk-regionen i Ryssland steg till 10,83 koz (339 kg), jämfört med 8,72 koz (271 kg) under motsvarande kvartal ett år tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Produktionstillväxten under kvartalet drevs av ökad produktion av gravitations- och flotationskoncentrat vid Perevalnoe-anläggningen. Anläggningen bearbetade 166.000 ton malm under 2020, vilket är en ökning från fjolårets 131.000 ton.

För helåret 2020 uppgick produktionen av guldekvivalenter till 53,11 koz (1.652 kg), i linje med tidigare estimat (52-54 koz), vilket är något över 2019 års produktionsnivå om 52,26 koz (1.625 kg).

2020 års GE-produktion inkluderar 97 koz (3.026 kg) silver, vilket motsvarar 1,36 koz (42 kg) guld.

Guldförsäljningen för 2020 uppgick till 55,43 koz (1.724 kg), att jämföra med 48,71 koz (1.515 kg) år 2019.

Avseende Yubileyniy-projektet uppgick den totala produktion av guldekvivalenter till 2,61 koz under det fjärde kvartalet, vilket är en minskning med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

”Minskningen i produktionen förklaras av lägre guldhalter (-11 procent) och minskad volym (-21 procent) av bearbetad malm på grund av minskad drift i december till följd av Covid-19”, skriver bolaget.

För Perevalnoe-projketet bearbetades 41.000 ton malm under det fjärde kvartalet motsvarande en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol.

Guldproduktionen för helåret 2020 från alluvial utvinning uppgick till 6,93 koz, en minskning med 35 procent jämfört med 2019.