KOPY GOLDFIELDS: LEDAMOT KÖPT AKTIER FÖR 4,4 MLN KR

2021-03-29 08:08:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eric Forss, som är styrelseledamot i Kopy Goldfields, har via det helägda bolaget Forsinvest köpt 2 miljoner aktier i förstnämnda bolaget till kursen 2:20 kronor. Således uppgår affärens värde till 4,4 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister och avser en transaktion daterad den 25 mars som är gjord utanför handelsplats.

Eric Forss har 302.729 aktier i Kopy Goldfields via Forsinvest, enligt bolagets hemsida. När informationen senast uppdaterats framgår inte.Direkt-SE