KOPY GOLDFIELDS: LÄGRE PRODUKTION OCH FSG AV GULD 1 KV

2021-04-22 08:41:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Kopy Goldfields meddelar i en operationell uppdatering att den totala produktionen av guldekvivalenter uppgick till 7,69 koz, eller 239 kg, under årets första kvartalet vilket var 23 procent lägre än produktionen under motsvarande period i fjol.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Guldförsäljningen under kvartalet uppgick till 10,99 koz, cirka 342 kg, jämfört med 14,25 koz, drygt 443 kg, under samma period 2020.

Bolagets prognos för en guldproduktion om 56-59 koz för 2021 står oförändrad.

"Guldproduktionen under första kvartalet 2021 påverkades av minskad mineralbearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniygruvan till följd av covid-19-utbrottet i december 2020. Verksamheten i Yubileyniy återgick till ursprunglig kapacitet under kvartalet. Brist på viss nyckelpersonal vid gruvanläggningen påverkade emellertid verksamheten under kvartalet", skriver bolaget i den operationella uppdateringen.

Den alluviala gruvdriften förväntas starta under andra kvartalet 2021 när snö och permafrost smälter, skriver Kopy Goldfields. Under första kvartalet 2021 uppgick jordavrymningsarbeten av överliggande lager vid två alluviala gruvor till totalt 38.300 m3, jämfört med 50.200 m3 under 2020.Direkt-SE