KOPY GOLDFIELDS: GULDPRODUKTIONEN MINSKADE MED 7% 2 KV (NY)

2021-08-26 09:33:52

(Förtydligar och lägger till om utsikter i tre sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Kopy Goldfields hade intäkter om 17,9 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021 (22,1). Ebitda-resultatet sjönk samtidigt till 6,8 miljoner dollar (8,5).

Nettoresultatet blev -1,9 miljoner dollar, att jämföra med 5,8 miljoner dollar för motsvarande kvartal i fjol.

Kopy Goldfields hade en guldproduktion om 13,0 koz, eller 404,6 kg, under kvartalet vilket bolaget innan rapportsläppet meddelat om (14,0 koz). Den lägre produktionen påverkades bland annat av brist på kvalificerad gruvpersonal vid Yubileyniy-projektet, men även "ökande andel av guld i produktionscykeln vid den alluviala produktionen (guld under bearbetning), guld som kommer inkluderas i produktionen under tredje kvartalet 2021", enligt vd Mikhail Damrin.

Bolagets prognos om en guldproduktion på 56-59 koz för 2021 upprepas.

"Även om vi fick en försenad start av årets säsongs alluviala utvinning, så förväntar vi oss att den alluviala verksamheten 2021 väsentligt kommer att överträffa resultatet 2020", enligt vd:n Mikhail Damrin.

Bolaget förväntar sig att producera det första guldet från höglakningsverksamheten på Yubileyniy under tredje kvartalet.

"Vi förväntar oss att dessa aktiviteter, tillsammans med vårt arbete med att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, kommer stödja ytterligare produktionstillväxt under andra halvåret", uppger Mikhail Damrin.Direkt-SE