KOPY GOLDFIELDS: GULDPRODUKTIONEN MINSKADE MED 7% 2 KV

2021-08-26 08:24:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Kopy Goldfields hade intäkter om 17,9 miljoner dollar för det andra kvartalet 2021 (22,1). Ebitda-resultatet sjönk samtidigt till 6,8 miljoner dollar (8,5).

Nettoresultatet blev -1,9 miljoner dollar, att jämföra med 5,8 miljoner dollar för motsvarande kvartal i fjol.

Kopy Goldfields hade en guldproduktion om 13,0 koz, eller 404,6 kg, under kvartalet vilket bolaget innan rapportsläppet meddelat om (14,0 koz). Den lägre produktionen påverkades bland annat av brist på kvalificerad gruvpersonal vid Yubileyniy-projektet, men även "ökande andel av guld i produktionscykeln vid den alluviala produktionen (guld under bearbetning), guld som kommer inkluderas i produktionen under tredje kvartalet 2021", enligt vd Mikhail Damrin.

Bolagets prognos för en guldproduktion om 56-59 koz för 2021 upprepas, samtidigt som resultaten väsentligt spås överträffa 2020 års resultatnivå.Direkt-SE